top of page

Werkgeluk 

werkgeluk-logo.jpg

Werkgeluk, wat is het precies? Er bestaan veel definities: ' het beste uit jezelf halen' , dat mensen de beste versie van zicht mogen worden'. In gesprekken met organisatie vat ik werkgeluk het liefst op de volgende manier samen: dat jullie en jullie medewerkers het maximale uit zichzelf willen en kunnen halen.

deskundige kijk ik verder dan alleen drijfveren, opleiding en werkervaring.

Je werkgever heeft ervoor gekozen om aan de slag te gaan met werkgeluk. Als bedrijf groeien jullie en dit is een goed moment om in te zoomen op: wie zijn we als bedrijf en waarom doen we de dingen zoals we ze doen? 

Werkgeluk, wat is het precies? Er bestaan veel definities: ‘het beste uit jezelf halen’, ‘dat mensen de beste versie van zichzelf mogen worden’, ‘een bevestiging dat jij er mag zijn’.

In gesprekken met organisaties vatten wij dit het liefst op de volgende manier samen

‘dat jij/jullie en jouw/jullie medewerkers het maximale uit zichzelf willen en kunnen halen’.

 

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar werkgeluk en daaruit zijn drie duidelijke reden te benoemen, waarom je als organisatie wilt inzetten op werkgeluk:

1.     Gelukkige medewerkers leveren betere resultaten

2.     Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie

3.     Medewerkers hebben behoefte aan werkgeluk

 

Wat verder uit onderzoek blijkt is dat gelukkige medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer: De werkgever moet ogen en ogen openhouden voor zijn medewerkers en het gesprek aan gaan. De medewerker moet zijn eigen gedrag onder de loep nemen en bekijken wat zijn of haar verantwoordelijkheid is.

Daarom gaan we eerst van start met het meten van het Werkgeluk binnen jullie bedrijf. Zo krijgen we inzicht in wat wel of niet bijdraagt aan jullie werkgeluk. Voor de meting maken we gebruik van de Werkgeluk Quickscan. Deze is gebaseerd op de PERMA-Profiler Questionnaire van Butler en Kern (2016).  Met de uitslag van deze meting wordt, op onderdelen waar dit nodig is, samen een actieplan opgesteld om te werken aan het verankeren en vergroten Werkgeluk binnen jullie bedrijf.

Aan de uitvoering van dit plan kun jij zelf straks ook een bijdrage leveren.

 

De scores worden berekend als een gemiddelde van de 5 pijlers van ons Werkgeluk model:

 

                                          

 

Betekenis        Kun jij je idealen kwijt, ben je van toegevoegde waarde, komen jouw waarden

overeen met die van het bedrijf?

Autonomie      Ervaar je persoonlijke verantwoordelijkheid, ervaar je tevredenheid, ervaar je

voldoende bevoegdheden om je werk uit te voeren?

Ontwikkeling   Gebruik jij je talenten en kwaliteiten in je werk, is er voldoende ruimte om nieuwe                      dingen te leren?

Betrokkenheid Ontvang je complimenten voor het werk dat je doet, ervaar je waardering?

Relaties           Heb je het gevoel dat je ergens bij hoort, ervaar je de bedrijfscultuur als jouw

cultuur?

 

 

 

Als Werkgelukdeskundige kijk ik verder dan alleen drijfveren, opleiding en werkervaring. Wat maakt een medewerker gelukkig in het werk, hoe krijg je als bedrijf deze gelukkige medewerker binnen jouw organisatie en hoe houd je deze medewerker gelukkig en binnen jouw organisatie. Onder andere het Perma model ondersteunt mij hierbij aan de hand van de 5 pijlers van werkgeluk.

bottom of page